STRAFRECHT

Het zal je maar gebeuren:

  • je bent aangehouden door de politie en wilt weten wat er verder gaat gebeuren;
  • je krijgt een dagvaarding van de Officier van Justitie of een strafbeschikking en je bent het er niet mee eens dus:
  • je wilt verzet doen tegen een beschikking / OM-afdoening / strafbeschikking;
  • je moet voorkomen bij de Rechtbank; hoe gaat dat en wat kun je verwachten?;
  • je bent veroordeeld door de rechter en wilt hoger beroep instellen;
  • je hebt voor je werk een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig, maar die wordt door het COVOG geweigerd;
  • je dreigt te worden gegijzeld omdat je nog openstaande boetes hebt maar je kunt deze niet betalen.

Advocatenkantoor Tadema biedt in dergelijke situaties hulp en begeleiding. Wij verwoorden jouw kant van de zaak en zijn alert op de juistheid van procedures en werkwijze van het Openbaar Ministerie (politie en justitie), Covog en de Rechtbank.

Mr Tadema heeft ervaring met zaken als diefstal, bedreiging, steunfraude, merkenfraude, uitkeringsfraude, valsheid in geschrifte, aanranding, verkrachting, moord, doodslag, mishandeling, vernieling, wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontvoering, als ongewenst vreemdeling in Nederland verblijven, enzovoort.

Neem tijdig contact op voor een afspraak zodat alles goed kan worden voorbereid en doorgesproken, maar een spoedklus tussendoor kunnen wij ook aan.

Let op: mr Tadema verleent op het gebied van strafrecht geen rechtsbijstand meer op basis van een toevoeging. Voor rechtsbijstand op toevoegingsbasis kan hij u verwijzen naar een goede strafrechtadvocaat die ook op toevoegingsbasis rechtshulp op het terrein van strafrecht verleent.

Bel voor een afspraak, gebruik het contactformulier of stuur een mail naar info@tadema.nu

Let op dat in strafzaken en VOG-zaken (meestal) een reactie termijn van 14 dagen, soms maar 8 dagen, geldt voor het instellen van beroep, doen van verzet, maken van bezwaar of het indienen van een zienswijze.