PERSONEN- EN FAMILIERECHT

In de huidige maatschappij kun je gemakkelijk in een situatie belanden waarbij hulp van een advocaat nodig is:

  • echtscheiding
  • alimentatie
  • boedelscheiding
  • omgangsregeling tussen (groot)ouders en kinderen
  • verdeling van een erfenis
  • maken, wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden

We kunnen u voorlichten, begeleiden en eventueel procedures voor u aanspannen of verweer voeren, kortom uw belangen behartigen.

Kinderalimentatie herbeoordelen?

Niet alleen de belastingaftrek voor kinderalimentatiebetalers is veranderd, ook de systematiek en uitgangspunten van berekening van kinderalimentatie zijn de afgelopen twee jaar tamelijk ingrijpend veranderd.  

Het komt er op neer dat aan de hand van het gezinsinkomen dat u had toen u nog een gezin vormde met uw ex en kind(eren) berekend wordt wat de behoefte van het kind/de kinderen is. Vervolgens wordt gekeken naar de actuele inkomsten van alimentatieplichtige en alimentatiegerechtigde. Aan de hand daarvan en aan de hand van kind gebonden budget en kindertoeslag wordt dan berekend hoe de verdeling van de bijdrage in de kosten van verzorging van de kinderen zou moeten zijn, mogelijk gecorrigeerd voor de gezinssituatie van de alimentatieplichtige.

Zoals u kunt begrijpen komt het nu aan op het verzamelen van informatie betreffende de vroegere toestand en de actuele situatie. Als u de vroegere en actuele  gegevens beschikbaar hebt kunt u met mr Tadema een afspraak maken om te bespreken wat uw verplichtingen in de vorm van kinderalimentatie nu zijn.