CONSUMENTENRECHT

Ook wanneer u als consument problemen heeft, kunnen wij rechtshulp bieden.

Schadeverhaal

Heeft u (verkeers)schade geleden die u wilt verhalen, heeft u problemen met een verzekeringsmaatschappij, wil men een schade niet uitbetalen, wordt een verzekering in uw ogen ten onrechte beëindigd? Neem dan contact op zodat wij uw situatie kunnen bespreken en u kunnen adviseren omtrent uw rechten en plichten.

Problemen rond schuldsanering

Bent u het niet eens met de uitspraak van een rechtbank dat het door u ingediende verzoek schuldsanering wordt afgewezen? Binnen 8 dagen na de uitspraak kan beroep ingesteld worden bij het gerechtshof.

Wilt u verweer voeren tegen een voorstel van de bewindvoerder tot beëindiging van de WSNP? Het komt voor dat u van mening verschilt met de bewindvoerder omtrent uw rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een toegestane schuldsanering in het kader van de WSNP. U wordt opgeroepen voor een zitting bij de Rechtbank waarbij u en de bewindvoerder worden gehoord door de Rechter-Commissaris. Het kan van belang zijn u in verband met zo'n conflict van rechtsbijstand te voorzien.

Effectenlease

Veel mensen hebben momenteel problemen met effectenleasecontracten.  Naast de vooruitbetaalde rente levert ook de waardevermindering van de aandelen een negatief effect op voor uw huishoudbudget. In plaats van een vermogensvermeerdering lijdt u verlies en moet u de leasemaatschappij nog behoorlijke bedragen betalen. In deze situatie is de eerste vraag of er wel een geldig contract bestaat. Hebben niet beide echtgenoten het contract ondertekend? Dan kan dat tot de conclusie leiden dat het contract niet geldig is. Weliswaar is over dit onderwerp het laatste woord niet gezegd. Het is in ieder geval raadzaam u over dit onderwerp te laten voorlichten, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.