RECHTSBIJSTAND AAN ONDERNEMERS IN MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF

"een vaste advocaat beslist beter" is een slogan die de Nederlandse Orde van Advocaten ingevoerd heeft.

U kunt bij ons terecht voor advies en bijstand op die gebieden van het recht waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

Te denken valt aan:

  • niet betalende debiteuren;

  • wanprestatie plegende leveranciers;

  • problemen met (de arbeidsovereenkomst van) uw personeel;

  • contracten en voorwaarden die opgesteld moeten worden;

  • vergunningen van de overheid;

  • beëindiging of overdracht van uw bedrijf;

  • het aangaan of de ontbinding van een samenwerkingsverband (vennootschap onder firma, maatschap);

  • het verkrijgen van een arbeidsvergunning voor buitenlandse werknemers (WAV);

  • de toepassing van bestuursdwang.

Als u de advocaat kent en de advocaat kent u en uw bedrijf, dan is het gemakkelijk snel tot afspraken en oplossingen te komen. Wij zijn u graag van dienst!

Als u lid bent van "De Zaak" komt u in aanmerking voor een speciaal tarief.            logo De Zaak