ASIEL- EN MIGRATIERECHT

Stel je wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor jezelf, je echtgenoot of partner of je kinderen. Hoe doe je dat, welke kans heb je op toewijzing van een aanvraag?

Hoe maak je bezwaar of stel je beroep in tegen een beschikking van de IND (immigratie- en Naturalisatiedienst)?

Heb je rechtsbijstand nodig in verband met

 • een asielprocedure,
 • vreemdelingenbewaring,
 • ongewenst verklaring / 1F,
 • kinderpardon,
 • vaststelling EU-status bijv. na samenwonen in een EU-land,
 • ontruiming door de COA van de woning / kamer die je hebt,
 • terugkeerbesluit (TKB) of Inreisverbod (IRV),
 • intrekking van de uitkering op grond van de RVA (Regeling Verstrekkingen Asielzoekers) ,
 • dreigende uitzetting na een procedure,
 • intrekking van je verblijfsvergunning asiel of regulier,
 • problemen rond naturalisatie, ook voor mensen met een pardonstatus,
 • een second opinion,
 • problemen met de IND, de Vreemdelingendienst, de COA, DT&V of de gemeente?

Allemaal kwesties waarvoor U bij ons terecht kunt. Bel voor een afspraak, gebruik het contactformulier of stuur een mail naar info@tadema.nu

Wil je wat meer weten over migratierechtelijke termen? kijk dan hier: migratierechtelijk woordenboek

De IND verstrekt op de site www.ind.nl informatie over migratie en asiel. Daar zijn brochures en formulieren te downloaden waardoor je beter geïnfomeerd wordt over wat kan en wat niet kan.