ASIEL- EN MIGRATIERECHT

Stel je wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor jezelf, je echtgenoot of partner of je kinderen. Hoe doe je dat, welke kans heb je op toewijzing van een aanvraag?

Hoe maak je bezwaar of stel je beroep in tegen een beschikking van de IND (immigratie- en Naturalisatiedienst)?

Heb je rechtsbijstand nodig in verband met

 • een asielprocedure,
 • vreemdelingenbewaring,
 • ongewenst verklaring / 1F,
 • kinderpardon,
 • vaststelling EU-status bijv. na samenwonen in een EU-land,
 • ontruiming door de COA van de woning / kamer die je hebt,
 • terugkeerbesluit (TKB) of Inreisverbod (IRV),
 • intrekking van de uitkering op grond van de RVA (Regeling Verstrekkingen Asielzoekers) ,
 • dreigende uitzetting na een procedure,
 • intrekking van je verblijfsvergunning asiel of regulier,
 • problemen rond naturalisatie, ook voor mensen met een pardonstatus,
 • een second opinion,
 • problemen met de IND, de Vreemdelingendienst, de COA, DT&V of de gemeente?

Allemaal kwesties waarvoor U bij ons terecht kunt. Bel voor een afspraak, gebruik het contactformulier of stuur een mail naar info@tadema.nu

Brexit

Er bestaan veel vragen over de Brexit en de gevolgen voor verblijf van Nederlanders in Groot-Brittannië en Britten in Nederland. Om de gevolgen van een Brexit op te vangen is er een wetsontwerp Rijkswet houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) ingediend bij de Tweede Kamer.

De ernstigste gevolgen van een Brexit zonder uittredingsakkoord kunnen worden beperkt door Nederlanders die in Groot-Brittannië verblijven toe te staan de Britse nationaliteit aan te nemen zonder dat zij daarvoor de Nederlandse nationaliteit dienen op te geven en door Britten in Nederland toe te staan hun Britse nationaliteit te behouden indien zij de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. 

Voorwaarden hiertoe zijn dat de aanvraag is gedaan op een moment tussen 23 juni 2016 en zes maanden na inwerkingtreding van deze rijkswet, en die Nederlander in de periode tussen 23 juni 2016 tot het tijdstip van verkrijging van de Britse nationaliteit onafgebroken hoofdverblijf heeft in het VK respectievelijk die Brit in de periode tussen 23 juni 2016 tot het tijdstip van verkrijging van de Nederlandse nationaliteit onafgebroken hoofdverblijf heeft in Nederland. Overheidsinformatie is te vinden in het Parlementair dossier 35130-(R2119) op www.overheid.nl.

Wil je wat meer weten over migratierechtelijke termen? kijk dan hier: migratierechtelijk woordenboek

De IND verstrekt op de site www.ind.nl informatie over migratie en asiel. Daar zijn brochures en formulieren te downloaden waardoor je beter geïnfomeerd wordt over wat kan en wat niet kan.