KOSTEN RECHTSBIJSTAND

"Een ingewiddelde samenleving vraagt om toegankelijke rechtshulp"

Advocaten zijn (te) duur. Een veelgehoord misverstand dat is gebaseerd op een stereotype beeld van de advocatuur. Dat geldt niet voor ons kantoor. Wij zijn laagdrempelig en berekenen een eerlijk tarief dat bovendien zeer concurrerend is. Of u nou werknemer, werkgever, particulier of vreemdeling bent; iedereen is bij Advocatenkantoor Tadema welkom voor betaalbare en deskundige rechtshulp.

 

Gefinancierde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging

Elk Europees land moet er voor zorgen dat burgers toegang tot het recht hebben. Om die reden kent Nederland de Wet op de rechtsbijstand. Deze wet regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten voor rechtsbijstand vergoed kunnen krijgen.

Voor informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u verder lezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Wij zijn u graag van dienst bij het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand op de gebieden waarvoor mr Tadema bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven staat en geven vooraf een indicatie van uw eigen kosten.

Komt u niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand? Dan werkt Advocatenkantoor Tadema op basis van een uurtarief dat is opgebouwd uit een basisbedrag, een opslag voor kantoorkosten en BTW.


Uurtarieven

De door ons gehanteerde uurtarieven variëren tussen 175 en 290 euro, exclusief kantoorkosten en BTW.

Wij kunnen, afhankelijk van uw zaak, duidelijke prijsafspraken maken. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Heeft u nog vragen? Bel voor een afspraak, gebruik het contactformulier (doorklikken) of stuur een mail naar info@tadema.nu.


Rechtsbijstandsverzekering

Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u bij ons terecht. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden bestaat de mogelijkheid om zelf een advocaat te kiezen. Wij adviseren u graag en zijn ook beschikbaar voor een second opinion wanneer u vragen heeft of niet tevreden bent over de wijze waarop de rechtsbijstandverzekering uw belangen behartigt.


Griffierecht betalen en hoeveel?

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. U betaalt alleen griffierecht bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken. U betaalt geen griffierecht bij strafzaken. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw zaak en van uw inkomen.

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, kan deze met u betalingsafspraken maken over het griffierecht .

Griffierecht bij civiel recht

Bij een civiele rechtszaak staan burgers of organisaties tegenover elkaar. Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter? Dan betaalt alleen de eiser griffierecht. De eiser is degene die naar de rechter stapt. Bij de rechtbank en hogere instanties, betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

Griffierecht bij bestuursrecht.

Bij een bestuursrechtelijke zaak staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Als u een procedure begint bij de bestuursrechter, moet u griffierecht betalen. Wint u de zaak? Dan krijgt u uw geld meestal terug.

Geen griffierecht bij strafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen, hoeft u geen griffierecht te betalen. In het strafrecht bestaat geen griffierecht.

Tarieven griffierecht

Hoeveel griffierecht u moet betalen, is afhankelijk van de soort rechtszaak en of u een toevoeging voor gefinancierde rechtsbijstand hebt. Ook speelt mee of u een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld een bedrijf) of een natuurlijk persoon (een particulier). Op www.rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht. Hier staan ook de kosten die u moet betalen als u in hoger beroep gaat.