Nieuws

 

♦  nieuwe tabel eigen bedragen 2018 krachtens de Wet op Rechtsbijstand: klik hier

 

♦ Aanvraag verblijfsvergunning op basis van de uitspraak Chavez-Vilchez

De IND heeft informatie gepubliceerd over "Chavez" op de IND-site. Het is wat moeilijk te vinden hoe je een aanvraag gerelateerd aan de uitspraak inzake Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie kunt indienen. 

Via deze link komt u op de webpagina op de site van de IND die gaat over de aanvraag voor verblijf bij een minderjarig kind waarvoor u de zorg draagt.

 


♦  nieuwe tabel eigen bedragen 2017 krachtens de Wet op Rechtsbijstand: klik hier

 

 

♦ Per 1 januari 2017  is  de postbus vervallen

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk post te adresseren aan de postbus. U wordt verzocht het kantooradres ook als postadres te gebruiken: Laan van Borgele 32, 7415 DJ  Deventer.