Nieuws

Advocatenkantoor  Tadema ook op Facebook: www.facebook.com/advocatenkantoortadema

♦ Pardonstatushouders: Op 7 juli 2021 werd bekend dat álle 10.000 pardonners alsnog een Nederlands paspoort krijgen. Na jarenlang als tweederangsburger te hebben geleefd, krijgt deze groep eindelijk de kans om volwaardig deel uit te maken van de Nederlandse samenleving (bron: Vluchtelingenwerk Nederland).

Feiten en cijfers over vluchtelingen

Wil je meer weten over vluchtelingen en hoe politieke partijen daar tegenover staan? In deze publicatie van Vluchtelingenwerk Nederland vind je cijfers op een rijtje. Wil je weten waar de verschillende partijen staan ten aanzien van vluchtelingen, klik dan hier.

Wijziging specialisaties bij RvR

Per 1 januari 2021 staat mr Tadema niet meer bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven op het gebied van strafrecht, huurrecht en arbeidsrecht. Dit betekent dat hij op die drie vakgebieden geen rechtsbijstand op toevoegingsbasis kan verlenen. Rechtsbijstand voor uw eigen rekening blijft beschikbaar.

 ♦ nieuwe tabel eigen bedragen 2021 krachtens de Wet op Rechtsbijstand: klik hier

Bereikbaarheid Advocatenkantoor Tadema

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op de normale openingstijden. In overleg kan ook per videoconferentie uw zaak worden besproken. Voor dringende situaties is een mobiel nummer bereikbaar: 06-42850009.

U kunt in spoedeisende gevallen bellen of appen met dit nummer.

Gerechten coronaproof en daarom open

♦ De rechtbanken, gerechtshoven en andere gerechten zijn weer begonnen met fysieke zittingen, nadat er maartegelen zijn getroffen die de gerechten corona-proof maken..

♦ Aanvraag verblijfsvergunning op basis van de uitspraak Chavez-Vilchez

De IND heeft informatie gepubliceerd over "Chavez" op de IND-site. Het is wat moeilijk te vinden hoe je een aanvraag gerelateerd aan de uitspraak inzake Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie kunt indienen. 
Via deze link komt u op de webpagina op de site van de IND die gaat over de aanvraag voor verblijf bij een minderjarig kind waarvoor u de zorg draagt.

Uit de informatie van de IND wordt niet duidelijk waar u een faciliterend visum om naar Nederland te reizen, kunt aanvragen. Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u een aanvraagformulier Schengenvisum; dat document kunt u gebruiken om in het land van verblijf een faciliterend visum aan te vragen.

Inmiddels is de “kennisgeving aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv” vervallen. Na inreis in Nederland kan op grond van het Chavez-arrest toetsing aan het EU-recht worden gevraagd door middel van formulier 6006, te vinden op de site van de IND.

Voor hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning regulier kunt u bij ons terecht. Voorzover de kosten niet gedekt worden door een toevoeging of anderszins, wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht.

 


♦ Per 1 januari 2017  is  de postbus vervallen

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk post te adresseren aan de postbus. U wordt verzocht het kantooradres ook als postadres te gebruiken: Laan van Borgele 32, 7415 DJ  Deventer.