Nieuws

 

♦ meer informatie over de gevolgen van de Brexit : kijk onder bestuursrecht, subpagina migratierecht

♦ vragen over verblijfsvergunning en Brexit? neem contact op met 0570619029

♦ tot 25 februari 2019 nog mogelijkheid voor indienen aanvraag kinderpardon: zie ind.nl

♦ oudjaarsdag 31 december 2018 en nieuwjaarsdag 1 januari 2019 is het kantoor gesloten

♦ alimentaties worden per 1 januari 2019 van rechtswege verhoogd met 2 %.

♦ nieuwe tabel eigen bedragen 2019 krachtens de Wet op Rechtsbijstand: klik hier 

♦ Wmo-nieuws: ZIN of PGB: Indien een cliënt gemotiveerd de wens te kennen geeft dat hem een pgb wordt verstrekt, dient het college van B&W te toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van het tweede lid van artikel 2.3.6 Wmo. Gelet op het derde lid van dat artikel dient het college bij zijn beoordeling van de kwaliteit van de met het pgb in te kopen diensten mee te wegen of deze in redelijkheid geschikt zijn voor het doel van het verzochte pgb. CRvB 10-10-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3102.

♦ Aanvraag verblijfsvergunning op basis van de uitspraak Chavez-Vilchez

De IND heeft informatie gepubliceerd over "Chavez" op de IND-site. Het is wat moeilijk te vinden hoe je een aanvraag gerelateerd aan de uitspraak inzake Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie kunt indienen. 
Via deze link komt u op de webpagina op de site van de IND die gaat over de aanvraag voor verblijf bij een minderjarig kind waarvoor u de zorg draagt.

Uit de informatie van de IND wordt niet duidelijk waar u een faciliterend visum om naar Nederland te reizen, kunt aanvragen. Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u een aanvraagformulier Schengenvisum; dat document kunt u gebruiken om in het land van verblijf een faciliterend visum aan te vragen.

Inmiddels is de “kennisgeving aanvraag verblijfsvergunning regulier zonder mvv” vervallen. Na inreis in Nederland kan op grond van het Chavez-arrest toetsing aan het EU-recht worden gevraagd door middel van formulier 6006, te vinden op de site van de IND.

Voor hulp bij het aanvragen van een verblijfsvergunning regulier kunt u bij ons terecht. Voorzover de kosten niet gedekt worden door een toevoeging of anderszins, wordt daarvoor een bedrag in rekening gebracht.

 


♦ Per 1 januari 2017  is  de postbus vervallen

Vanaf 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk post te adresseren aan de postbus. U wordt verzocht het kantooradres ook als postadres te gebruiken: Laan van Borgele 32, 7415 DJ  Deventer.