"Een ingewikkelde samenleving vraagt om toegankelijke rechtshulp"

naambord kantoor TademaAdvocaat Deventer gezocht? Advocatenkantoor Tadema:

Het eerste kennismakingsgesprek met ons kantoor is altijd gratis. Dit is een oriënterend gesprek van maximaal een half uur, bedoeld om te beoordelen of het inschakelen van een advocaat wenselijk of noodzakelijk is en welke kosten daar voor u aan verbonden zullen zijn. Desgewenst kan een afspraak ook plaatsvinden per videoconferentie.

In Nederland kent de rechtspraak zorgvuldige procedures die vaak veel tijd kosten en gepaard gaan met veel schriftelijke uitwisseling (brieven en processtukken) en dus dikke dossiers. Bij Advocatenkantoor Tadema wordt al sinds jaar en dag zo veel als mogelijk digitaal gewerkt om daarmee zo min mogelijk “papier” te gebruiken. Contact per telefoon en per email werkt directer en verkort – zo mogelijk - de reactie – en doorlooptijd.

Mr Tadema staat als specialist ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand op het gebied van  personen- en familierecht, asiel- en vreemdelingenrecht, sociale verzekeringsrecht en sociale zekerheidrecht. Hij is lid van de Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen van Vluchtelingenwerk Nederland en van de Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen van Forum.

Cliënten die de Nederlandse taal niet beheersen worden desgewenst in het Engels, Duits of Frans te woord gestaan en er kan gebruik worden gemaakt van de tolkenservice voor communicatie in andere talen.

De vakkennis wordt bijgehouden door het volgen van PAO- ( post academisch onderwijs) cursussen en het deelnemen aan bijeenkomsten op verschillende vakgebieden.

Het kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De specialisaties zijn bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Het nakomen van de opleidingsverplichtingen behorend bij de specialisaties wordt door de Raad van Rechtsbijstand en de Orde van Advocaten gecontroleerd.