naambord kantoor TademaOVER ONS

Het eerste kennismakingsgesprek op ons kantoor is altijd gratis. Dit is een oriënterend gesprek van maximaal een half uur, dat bedoeld is om te beoordelen of het inschakelen van een advocaat wenselijk of noodzakelijk is en welke kosten daar voor u aan verbonden zullen zijn. Desgewenst kan een afspraak ook in de avonduren plaatsvinden.

In Nederland kent de rechtspraak zorgvuldige procedures die vaak veel tijd kosten en gepaard gaan met veel schriftelijke uitwisseling ( brieven en processtukken) en dus dikke dossiers. Op Advocatenkantoor Tadema wordt al sinds jaar en dag zo veel als mogelijk digitaal gewerkt om daarmee zo weinig mogelijk “papier” te gebruiken. Contact per telefoon en per email werkt directer en verkort – zo mogelijk - de reactie – en doorlooptijd. 

Ook een bespreking via Skype behoort tot de mogelijkheden. 

Mr Tadema staat als specialist ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand op het gebied van strafrecht, strafpiket, personen- en familierecht, asiel- en vreemdelingenrecht. Hij is lid van de Werkgroep Rechtshulp Vluchtelingen van Vluchtelingenwerk Nederland en van de Werkgroep Rechtshulp Vreemdelingen van Forum.

Cliënten die de Nederlandse taal niet beheersen worden desgewenst in het Engels, Duits of Frans te woord gestaan en er kan gebruik worden gemaakt van de tolkenservice voor communicatie in andere talen.

De vakkennis wordt bijgehouden door het volgen van PAO- ( post academisch onderwijs) cursussen en het deelnemen aan bijeenkomsten op verschillende vakgebieden.

Het kantoor is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Door de Raad van Rechtsbijstand en de Orde van Advocaten wordt periodiek gecontroleerd op het nakomen van de opleidingsverplichtingen.